Lun Mar Mer Gio Ven Sab
8.00LATINO STO-GEO IRC MATEMATICA-47A LATINO  
8.55LATINO ITALIANO STO-GEO MATEMATICA-47A STO-GEO  
10.00ITALIANO INGLESE GRECO-52A SCIE-MOTO GRECO-52A  
10.55ITALIANO LATINO INGLESE SCIE-MOTO GRECO-52A  
12.00MATEMATICA-47A LATINO SCIENZE N.LI ITALIANO SCIENZE N.LI  
12.55INGLESE     GRECO-52A    
13.50