Lun Mar Mer Gio Ven Sab
8.00ITALIANO LAT-STOGEO SCIENZE N.LI ITALIANO FISICA  
8.55ITALIANO LAT-STOGEO SCIENZE N.LI ITALIANO FISICA  
10.00LAT-STOGEO SCIE-MOTO INGLESE INGLESE LAT-STOGEO  
10.55INGLESE SCIE-MOTO MATEMATICA-47A LAT-STOGEO IRC  
12.00MATEMATICA-47A DIS-ARTE MATEMATICA-47A LAT-STOGEO MATEMATICA-47A  
12.55MATEMATICA-47A DIS-ARTE        
13.50